Samenvatting uit tariefbeschikking tandheelkundige zorg 2018 t.b.v. mondhygiënist

I Consultatie en diagnostiek (C)
a Diagnostisch onderzoek

C11 Periodieke controle € 21,00
C13 Probleemgericht consult € 21,00

b Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen

C22 Schriftelijke medische anamnese € 21,00
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan € 99,46

c Toeslagen en diversen

C80 Mondzorg aan huis € 16,58

III Preventieve mondzorg (M)

M01 Preventieve voorlichting en/of instructie (per 5 minuten) € 12,39
M02 Consult voor evaluatie van preventie (per 5 minuten) € 12,39
M03 Gebitsreiniging (per 5 minuten) € 12,39
M32 Eenvoudig bacteriologisch onderzoek € 16,58
M10 Fluoridebehandeling, methode I € 27,63
M20 Fluoridebehandeling, methode II € 22,10
M61 * Mondbeschermer € 24,87

IV Verdoving (A)

A15 Oppervlakte verdoving € 7,18
A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving € 13,81

VI Vullingen (V)

V30 Fissuurlak, eerste element € 24,87
V35 Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting € 13,81
V50 Droogleggen van elementen d.m.v. een rubberen lapje € 11,05
V81 Eenvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 34,26
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 48,07
V83 Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 59,13
V84 Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 78,47
V91 Eenvlaksvulling composiet € 44,21
V92 Tweevlaksvulling composiet € 58,02
V93 Drievlaksvulling composieet € 69,07
V94 Meervlaksvulling composiet € 88,41

c Restauraties diversen

R29 Confectiekroon € 49,73
R74 Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties € 22,10

XII Tandvleesbehandelingen (T)
A Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen

T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus € 146,43
T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 160,25
T22 Grondig reinigen wortel per element € 22,10
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 85,65
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële behandeling € 99,46
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling € 44,21
T41 Beperkt consult paradontale nazorg € 58,02
T42 Consult paradontale nazorg € 83,99
T43 Uitgebreid consult nazorg parodontale nazorg € 111,62
T44 Complex consult parodontale nazorg € 148,64
T60 Evaluatie-onderzoek met pocketstatus € 146,43
T61 * Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus € 160,25

Diversen

T93 * Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 38,68
T94 Behandeling tandvleesabces € 74,60
T57 * Toepassing lokaal medicament € 59,68
T96 Uitgebreide voedingsanalyse € 55,26

XIV Uurtarieven (U)

U05 Uurtarief (U10) in eenheden van 5 minuten € 14,47

* Dit betekent dat bij deze prestatie nog afzonderlijk techniekkosten gedeclareerd kunnen worden.

Mondzorgpraktijk Veenendaal, 2018